Bläddra åt vänster
  • Utanför JungKi kwan högkvarteret i korea Taegu city.<br />Fv.Master Felix, Master Shin, Dick, Johan, Ronny.<br /><br /> width:640;;height:480
  • Traditionell middag med master Shin<br />(sittställningen känns i kroppen efter en stund).<br /><br /> width:640;;height:473
  • JungKi kwan Dojang.<br />Dick och Felix samtalar med Sam.<br /> width:640;;height:473
  • Master Kang testar Johan´s handleder. width:640;;height:473
  • Dick prövar master Kim´s balans.<br /> width:640;;height:473
  • Master Kim visar Dick hur bältet skall sträckas.<br /> width:640;;height:473
  • Gruppbild med Masters från Korea.<br />Övre raden; Johan, Dick, Ronny.<br />Nedre; Master Kang, Master Felix, Grandmaster Lim, Master Shin. width:640;;height:473
  • width:640;;height:473
  • width:640;;height:473
Bläddra åt höger